تماس با ما

⏺ آدرس :تهران، پیشوا، بلوار شهید قمی، میدان دانشگاه

⏺ تلفن : 02136720021

               02136720022

               02136731120 

               02136721130

⏺ کارشناس فروش داخلی ۱ : 09128896714

⏺ کارشناس فروش داخلی ۲ : 09392920022

⏺ کارشناس فروش داخلی : 09909948587

⏺     مدیرعامل:                09121144040

⏺ رئیس هیئت مدیره :          09123706800

⏺ کارشناس فروش صادراتی  : 09128896713

⏺ ایمیل : afrasimtak2019@gmail.com