سیم خاردار حلقوی تبری قطر 60 گالوانیزه گرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

سیم خاردار حلقوی

سیم خاردار گالوانیزه

سیم خاردار تیغ تبری

سیم خاردار تبری

سیم خاردار تیغی

سیم خاردار پروانه ای

×

سلام!

برای مکالمه در واتساپ به روی اسم هر پشتیبان، کلیک کنید یا به آدرس afrasimtak@sim-tak.com ایمیل بزنید.

× واتساپ