توری گابیون

  • محاسبه قیمت توری گابیون 5 پیچ و توری گابیون 6 پیچ با ضخامت مفتول 1.70 میلیمتر، برحسب مترمربع است.

  • محاسبه قیمت توری گابیون 3 پیچ با ضخامت مفتول 3 میلیمتر، برحسب کیلوگرم است.

    شما عزیزان برای اطلاع از قیمت محصولات توری گابیون و هرگونه سوال در مورد خرید می‌توانید با شماره 02122020510 تماس حاصل نمایید تا کارشناسان ما شما را در امر خرید راهنمایی کنند.

لیست محصولات مفتول گالوانیزه

به دلیل نوسانات قیمت در بازار، محصولات را بدون درج مبلغ قرار دادیم لطفا برای استعلام قیمت با ما در تماس باشید.

ردیفمحصولتعداد پیچطولعرض/ارتفاعنوع گالوانیزهقیمت
1توری گابیون 1.50 چشمه 10*86201گرم

تماس بگیرید

2توری گابیون 1.50 چشمه 10*86201.20گرم

تماس بگیرید

3توری گابیون 1.50 چشمه 10*86201.5گرم

تماس بگیرید

4توری گابیون 1.50 چشمه 10*86201.8گرم

تماس بگیرید

5توری گابیون 1.50 چشمه 10*86202گرم

تماس بگیرید

6توری گابیون 1.60 چشمه 10*86201گرم

تماس بگیرید

7توری گابیون 1.60 چشمه 10*86201.20گرم

تماس بگیرید

8توری گابیون 1.60 چشمه 10*86201.5گرم

تماس بگیرید

9توری گابیون 1.60 چشمه 10*86201.8گرم

تماس بگیرید

10توری گابیون 1.60 چشمه 10*86202گرم

تماس بگیرید

11توری گابیون 1.50 چشمه 6*55201گرم

تماس بگیرید

12توری گابیون 1.50 چشمه 6*55201.20گرم

تماس بگیرید

13توری گابیون 1.50 چشمه 6*55201.50گرم

تماس بگیرید

14توری گابیون 1.50 چشمه 6*55201.8گرم

تماس بگیرید

15توری گابیون 1.50 چشمه 6*55202گرم

تماس بگیرید

16توری گابیون 1.60 چشمه 6*55201گرم

تماس بگیرید

17توری گابیون 1.60 چشمه 6*55201.20گرم

تماس بگیرید

18توری گابیون 1.60 چشمه 6*55201.5گرم

تماس بگیرید

19توری گابیون 1.60 چشمه 6*55201.8گرم

تماس بگیرید

20توری گابیون 1.60 چشمه 6*55202گرم

تماس بگیرید

21توری گابیون 1.70 چشمه 10*86201گرم

تماس بگیرید

22توری گابیون 1.70 چشمه 10*86201.20گرم

تماس بگیرید

23توری گابیون 1.70 چشمه 10*86201.50گرم

تماس بگیرید

24توری گابیون 1.70 چشمه 10*86201.80گرم

تماس بگیرید

25توری گابیون 1.70 چشمه 10*86202گرم

تماس بگیرید

26توری گابیون 1.70 چشمه 6*55201گرم

تماس بگیرید

27توری گابیون 1.70 چشمه 6*55201.20گرم

تماس بگیرید

28توری گابیون 1.70 چشمه 6*55201.50گرم

تماس بگیرید

29توری گابیون 1.70 چشمه 6*5 5201.80گرم

تماس بگیرید

30توری گابیون 1.70 چشمه 6*55202گرم

تماس بگیرید

31توری گابیون 3 چشمه 10*83401گرم

تماس بگیرید

32توری گابیون 3 چشمه 10*83401.5گرم

تماس بگیرید

33توری گابیون 3 چشمه 10*83402گرم

تماس بگیرید

34توری گابیون 3 چشمه 10*83402.5گرم

تماس بگیرید

35توری گابیون 3 چشمه 10*83303گرم

تماس بگیرید

36توری گابیون 3 چشمه 10*83303.5گرم

تماس بگیرید

37توری گابیون 3 چشمه 10*83304گرم

تماس بگیرید