سیم خاردار

سیم خاردار

**لازم به توضیح است که محصول سیم خاردار حلقوی بصورت تعداد کلاف، و محصول سیم خاردار خطی بصورت کیلویی به فروش میرسد.

تصویر
نام
قیمت
5محصول یافت شد
۳۶۵,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۵۰۰ تومان